Uradi sam

1. Prvo ispravno pripremite izgradnju zida. Špagu napnite uzduž smjera kojim će se kasnije protezati zid.

1. Označiti puteljak pomoću drvenih kolaca i zidarskih špaga. Iskopati tlo na dubini od cca 30 cm i sabiti podlogu (planum). Kasniji nagib opločene površine potrebno je uzeti u obzir već kod planuma.