Izolacija fasade

1. Sve podloge moraju biti nosive, ravne, suhe, odmašćene. Nedostatke možete ispraviti prikladnim mortom za žbuku i zidove.

2. Na jako upojne ili pjeskovite podloge treba nanijeti temeljni predpremaz pomoću valjka ili četke.

3. Odredite vodoravnu visinu profila za podnožja i ucrtajte je (minimalno 30 cm iznad gornjeg ruba terena). Po potrebi možete čavlima pričvrstiti pomoćnu letvicu.

4. Probušite rupe za tiple (na svakih 50 cm) i pričvrstite profil pomoću udarnih tipli. Na uglovima zgrade profile odrežite pod kutom od 45 stupnjeva. Kod spojeva profila ostavite razmak od 2 do 3 mm širine (debljine zidarskog metra).

5. Masu za lijepljenje nanijeti kružno, pri čemu bi pri rubovima sloj trebao biti tanji, te dodatno masu rasporedite u šest hrpica. Na prijelaznim elementima jednu hrpicu treba ravnomjerno raspodijeliti pomoću nazubljene lopatice (zupci širine 10 mm).

6. Redove ploča postavljate s minimalnim pomakom od 20 cm.

7. Na uglovima kuće ploče zalijepite tako da malo strše (debljina ljepila oko 5 mm), zatim ih zupčasto spojite (slika desno). I ovdje se na površini spojeva ne smije nalaziti masa za lijepljenje.

8. Prije nego što započnete s lijepljenjem ploča za niše, nalijepite brtvenu traku na okvire i prozorsku klupčicu, oko i ispod prozorske klupčice kao i između izolacijske ploče i prozorske daske.

9. Precizno izmjerite prijelazne dijelove izolacijskih ploča i niše te ih izrežite na odgovarajuće dimenzije. Kutovi otvora moraju se uvijek nalaziti unutar izolacijske ploče u obliku slova L. (izbjegavati križne fuge!).

10. Na kutovima ploče i na sredini duže strane kao i u horizontalnoj središnjoj osi umetnite tanjurasta sidra u tiple. Dubina izbušene rupe treba odgovarati dužini tiple od + 1 do 1,5 cm.

11. Kod bušenja rupa koristite graničnik dubine, tanjurastu tiplu čekićem udarajte dok ne bude u ravnini s površinom te ju usidrite pripadajućom razupornom učvrsnicom.

12. Kutovi kuća, otvori za prozore i vrata se kutnicima štite od udaraca. Nanesite masu za lijepljenje, obradite je nazubljenom lopaticom (8 mm), pozicionirajte kutnik te u potpunosti umetnite armaturnu mrežicu.

13. Postupak je jednak i kod niša i nadvoja prozora i vrata. U kutovima se dodatno stavljaju dijagonalne vrpce za armiranje.

14. Sada možete od dolje prema gore nanositi masu za lijepljenje (minimalne debljine 4 mm) u stazama te čitavu površinu obraditi nazubljenom lopaticom (širina zubaca 8 mm) u okomitom smjeru.

15. Pomoću zidarske gladilice zagladite armaturnu mrežicu u masu za lijepljenje (smjer od gore prema dolje), a da pritom ne nastanu nabori. Staze armaturne mrežice moraju se bočno preklapati minimalno 10 cm.

16. Na kraju čitavu površinu dodatno obraditi zidarskom gladilicom te na donjem dijelu odrezati staze pomoću skalpela.

17. Nakon što se čitava površina dobro osuši, nanesite temeljni premaz. Zamiješajte žbuku u čistoj kanti.

18. Nanesite žbuku pomoću nehrđajuće gladilice u veličini granulacije. Važno je da pritom radite metodom "mokro na mokro", odnosno da ne prekidate rad na jednom zidu.

19. Na kraju izradite strukturu žbuke pomoću gladilice sa spužvastom gumom (ribana žbuka) ili pomoću plastične gladilice (hrapava žbuka).

20. Podnožje (koje je u pravilu ožbukano cementnim mortom) možete radi ljepšeg izgleda pobojati ili ožbukati dekorativnom mozaik žbukom.

Savjet 1: Prije početka radova raspitajte se o pravnim propisima Odredbe o štednji energije.
Savjet 2: Na svim susjednim građevinskim elementima, kao npr. drvenim gredama, okvirima za prozore i vrata, prozorskim klupčicama,treba staviti brtvenu traku između izolacijske ploče i građevinskog elementa. Brtvenu traku ne smijete razvući preko kuta, već je morate odrezati na kutu i na drugoj strani ponovo započeti s lijepljenjem. Prije početka radova obratite se stručnom osoblju naše trgovine. Kod svih materijala pripazite na upute proizvođača i upute o obradi.

1. Sve podloge moraju biti nosive, ravne, suhe, odmašćene. Nedostatke možete ispraviti prikladnim mortom za žbuku i zidove.

2. Na jako upojne ili pjeskovite podloge treba nanijeti temeljni predpremaz pomoću valjka ili četke.

3. Odredite vodoravnu visinu profila za podnožja i ucrtajte je (minimalno 30 cm iznad gornjeg ruba terena). Po potrebi možete čavlima pričvrstiti pomoćnu letvicu.

4. Probušite rupe za tiple (na svakih 50 cm) i pričvrstite profil pomoću udarnih tipli. Na uglovima zgrade profile odrežite pod kutom od 45 stupnjeva. Kod spojeva profila ostavite razmak od 2 do 3 mm širine (debljine zidarskog metra).

5. Masu za lijepljenje nanijeti kružno, pri čemu bi pri rubovima sloj trebao biti tanji, te dodatno masu rasporedite u šest hrpica. Na prijelaznim elementima jednu hrpicu treba ravnomjerno raspodijeliti pomoću nazubljene lopatice (zupci širine 10 mm).

6. Redove ploča postavljate s minimalnim pomakom od 20 cm.

7. Na uglovima kuće ploče zalijepite tako da malo strše (debljina ljepila oko 5 mm), zatim ih zupčasto spojite (slika desno). I ovdje se na površini spojeva ne smije nalaziti masa za lijepljenje.

8. Prije nego što započnete s lijepljenjem ploča za niše, nalijepite brtvenu traku na okvire i prozorsku klupčicu, oko i ispod prozorske klupčice kao i između izolacijske ploče i prozorske daske.

9. Precizno izmjerite prijelazne dijelove izolacijskih ploča i niše te ih izrežite na odgovarajuće dimenzije. Kutovi otvora moraju se uvijek nalaziti unutar izolacijske ploče u obliku slova L. (izbjegavati križne fuge!).

10. Na kutovima ploče i na sredini duže strane kao i u horizontalnoj središnjoj osi umetnite tanjurasta sidra u tiple. Dubina izbušene rupe treba odgovarati dužini tiple od + 1 do 1,5 cm.

11. Kod bušenja rupa koristite graničnik dubine, tanjurastu tiplu čekićem udarajte dok ne bude u ravnini s površinom te ju usidrite pripadajućom razupornom učvrsnicom.

12. Kutovi kuća, otvori za prozore i vrata se kutnicima štite od udaraca. Nanesite masu za lijepljenje, obradite je nazubljenom lopaticom (8 mm), pozicionirajte kutnik te u potpunosti umetnite armaturnu mrežicu.

13. Postupak je jednak i kod niša i nadvoja prozora i vrata. U kutovima se dodatno stavljaju dijagonalne vrpce za armiranje.

14. Sada možete od dolje prema gore nanositi masu za lijepljenje (minimalne debljine 4 mm) u stazama te čitavu površinu obraditi nazubljenom lopaticom (širina zubaca 8 mm) u okomitom smjeru.

15. Pomoću zidarske gladilice zagladite armaturnu mrežicu u masu za lijepljenje (smjer od gore prema dolje), a da pritom ne nastanu nabori. Staze armaturne mrežice moraju se bočno preklapati minimalno 10 cm.

16. Na kraju čitavu površinu dodatno obraditi zidarskom gladilicom te na donjem dijelu odrezati staze pomoću skalpela.

17. Nakon što se čitava površina dobro osuši, nanesite temeljni premaz. Zamiješajte žbuku u čistoj kanti.

18. Nanesite žbuku pomoću nehrđajuće gladilice u veličini granulacije. Važno je da pritom radite metodom "mokro na mokro", odnosno da ne prekidate rad na jednom zidu.

19. Na kraju izradite strukturu žbuke pomoću gladilice sa spužvastom gumom (ribana žbuka) ili pomoću plastične gladilice (hrapava žbuka).

20. Podnožje (koje je u pravilu ožbukano cementnim mortom) možete radi ljepšeg izgleda pobojati ili ožbukati dekorativnom mozaik žbukom.

Savjet 1: Prije početka radova raspitajte se o pravnim propisima Odredbe o štednji energije.
Savjet 2: Na svim susjednim građevinskim elementima, kao npr. drvenim gredama, okvirima za prozore i vrata, prozorskim klupčicama,treba staviti brtvenu traku između izolacijske ploče i građevinskog elementa. Brtvenu traku ne smijete razvući preko kuta, već je morate odrezati na kutu i na drugoj strani ponovo započeti s lijepljenjem. Prije početka radova obratite se stručnom osoblju naše trgovine. Kod svih materijala pripazite na upute proizvođača i upute o obradi.