DRVENI BRIKET

Šifra artikla: 
67310040
Opis artikla: 

6 kg, sadržaj vlage cca 10%, sadržaj pepela cca 0,5%, toplinska vrijednost 18000 kJ/kg, jela-smreka, bukva, hrast