CJEPAČ DRVA

Šifra artikla: 
51230033
Opis artikla: 

2,7 kW, do 7 tona pritiska, cjepanice od 250 do 1045 mm,
težina cca 97 kg, sigurni prihvat drveta pomoću dvije ručice, čelična strukcija